A
B
C
Locatie
RD (x, y) [m] -
GPS (lat, lng) [°] -
Cluster -

Gebruikersinstructie: Klik op een locatie in de kaart of gebruik de zoekbalk voor het invoeren van een adres. Kies de juiste herhalingstijd. Kopieer vervolgens de gegeven waarden door ze in de tabel te selecteren en in bijv. Excel te plakken.

Er is geen informatie beschikbaar voor deze locatie.

Merk op:
NPR 9998:2018+C1:2020 - 3.2.1 Basisgrondversnellingen
Indien de piekgrondversnelling agS op maaiveldniveau, bepaald volgens de NPR 9998-webtool voor een herhalingstijd van 475 jaar, kleiner is dan 0,05 g of wanneer de NPR 9998-webtool geen waarden oplevert, dan behoeft geen beoordeling op aardbevingsbelastingen plaats te vinden (‘zeer lage seismiciteit’).

Parameters

Het Uniform Hazard Spectrum (UHS) kan worden weergegeven als een elastisch responsspectrum volgens NPR 9998. De parameters daarvoor zijn gegeven in de links staande tabel.

Wanneer het mogelijk is om de UHS-data direct in de gekozen rekenmethode en/of software te gebruiken, dan kunnen de waarden uit de bovenstaande tabel worden gebruikt.

De tijdsignalen zijn nog niet beschikbaar voor t6. Deze worden zo snel mogelijk aan de webtool toegevoegd. In de tussentijd kunt u contact opnemen met NPR9998@nen.nl voor advies.

Data geselecteerd punt
Naam -
LPI -
LPI-ish -
Diepte CPT -
Locatie
RD (x, y) [m] -
GPS (lat, lng) [°] -
Legenda
 /  LPI-ish waarde kleiner dan 5
 /  LPI-ish waarde gelijk aan of groter dan 5

Merk op:
De kaart toont alleen beschikbare LPI-ish data voor een herhalingstijd van 2475 jaar.

Locatie
RD (x, y) [m] -
GPS (lat, lng) [°] -
Informatie
Gemiddelde waarde -
Standaard deviatie -

De Vs12 en Vs30 waarden zijn gegeven voor GMM V6 en is gelijk aan de waarde voor de GMM zone waarin het gekozen punt ligt. Conform Kruiver et al. 2017 en GMM V6 (Bommer et al. 2019).

Links
Kruiver et al 2017
GMM V6
Zoom in om data op te halen
Loading...
Loading, please wait...