Webtool NPR 9998

Webtool NPR 9998: Bepaling van de seismische belasting

Deze webtool is een hulpmiddel om inzicht te verkrijgen in de voorspelde aardbevingsbewegingen bij een zelfgekozen herhalingstijd op een specifieke locatie in Noordoost Nederland. Dit wordt getoond als een elastisch responsspectrum. De webtool kan worden gebruik in combinatie met de Nederlandse praktijkrichtlijn voor het beoordelen van constructies op geïnduceerde aardbevingen, NPR 9998. De webtool behoort gebruikt te worden door personen, bedrijven of organisaties met de benodigde (technische) kennis om een constructieve veiligheidsanalyse met seismische belastingen uit te kunnen voeren.

Per 21 december 2018 is een update van de webtool beschikbaar gekomen met aangepaste seismische belastingen ten opzichte van voorgaande versie. Deze zijn tot stand gekomen op basis van de laatste technische inzichten en ontwikkelingen, waaronder implementatie van Ground Motion Model (GMM) v5. De belastingen gebaseerd op GMM v4 uit 2017 blijven in de webtool beschikbaar.

De belastingen van GMM v5 zijn geordend in 3 tijdvakken: t1, t2 en t3, welke overeenkomen met de jaren 2018-2020, 2020-2023 en 2023-2027. Deze tijdvakken met optredende belastingen zijn gekoppeld aan de afbouw van de gaswinning volgens het basispad voor het gemiddelde winterscenario (zie Kamerbrief over gaswinning Groningen d.d. 29 maart 2018). Daarmee kan vooruit worden gelopen op ontwikkelingen in de tijd bij een constructieve analyse en kunnen prioriteiten worden bepaald.

Let op: De webtool geeft voorspellende waarden vanuit theoretische modellen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

De kaart geeft, bij de juiste vergrotingsniveaus ter plaatse van het Groninger gasveld, de dreiging indicatief weer met behulp van verschillende kleurintensiteiten. Na invoer van de gewenste locatie volgen de voor die locatie benodigde gegevens voor gebruik in combinatie met NPR 9998.

NPR 9998 geeft methoden voor het beoordelen van gebouwen (nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw) op aardbevingsbelastingen ter plaatse van het Groninger gasveld. De webtool is ook voor al deze situaties te gebruiken. Lees meer.

Wat biedt de webtool?

Bekijk kaart